دتکتور حرارتی دما افزایشی

دتکتور حرارتی دما افزایشی

Increasing temperature thermal detector

برند :

سنس

دسته بندی :

تجهیزات اعلام حریق
ایمن حریق پایدار

دتکتور حرارتی دما افزایشی دتکتوری است که به افزایش ناگهانی دما حساس بوده و اعلان حریق می نماید.

عملکرد دتکتور بر اساس استاندارد های بین المللی تنظیم شده است . به گونه ای که با افزایش دما با سرعت 8 درجه سانتی گراد بر دقیقه فعال میشود .

ویژگی های دتکتور حرارتی دما افزایشی :

قابلیت اطمینان بسیار بالا با پردازش حالت چند باره دمای محیط

دارای حالت نمایش فایر زون بابرسی وضعیت دتکتور های دیگر

تشخیص سریع افرایش دما با پردازش دما محیط 

مصرف بسیار کم جریان