برد رله فن هوای مثبت

برد رله فن هوای مثبت

Positive fan fan relay

برند :

سنس

دسته بندی :

سیستم مخابراتی
ایمن حریق پایدار

برای جلو گیری از اتصال مستقیم مدار فرمان فن به برد پاور از این برد استفاده میشود.

ماکزیمم جریان 10 آمپر در 220ولت متناوب نصب آسان