در صورت نشت گاز در محل کار چه کاری باید انجام دهید؟

در صورت نشت گاز در محل کار چه کاری باید انجام دهید؟

در صورت نشت گاز در محل کار چه کاری باید انجام دهید؟

در صورت نشت گاز در محل کار چه کاری باید انجام دهید؟
نشت گاز یک خطر اغلب نادیده گرفته شده است که بسیاری از صاحب خانه ها با آن مواجه هستند. از آنجایی که آنها اغلب اتفاق نمی افتند، بسیاری از مردم وقتی که گاز نشت رخ می دهند، از گارد محافظت می شوند. به همین دلیل مهم است بدانیم که چه باید بکنیم در صورت نشت گاز، و همچنین آنچه شما می توانید برای جلوگیری از آن انجام دهید.اولین علامت نشت گاز معمولا بوی است.
 از آنجا که بی بو است، گاز طبیعی یک بوی قوی گوگرد به وجود می آورد تا بتوان آن را فورا شناسایی کرد.اگر بوی آن را بفرستید، بلافاصله پاسخ دهید، اما هراس نداشته باشید. 
هنگامی که نشت گاز تشخیص داده می شود، هر صاحب ساختمان تخلیه شود تا فاصله ای امن داشته باشد. هنگامی که همه افراد امن هستند، با استفاده از ابزار گاز خود و یا یکی دیگر از کارشناسان گواهی با استفاده از خط تلفن اضطراری خود تماس بگیرید. 
مهم است که متخصصان هرچه سریعتر ممکن است علت نشت را پیدا کرده و رفع کنند.هنگامی که شما در راه خود کمک می کنید، چند چیز دیگر می توانید انجام دهید. فقط در صورتی که اعتماد داشته باشید که نشت کوچک است و فقط در معرض خطر است، مجددا وارد ساختمان شوید. برای نشت زیاد، باید از مقامات اورژانس مدنی همچون آتش نشانی نیز تماس بگیرد. 
اگر می دانید کجاست، باید گاز خود را در شیر خاموش کنید. این معمولا در نزدیکی متر گاز شما واقع شده است. شما همچنین می توانید ساختمان را با افتتاح درها و پنجره ها تهویه کنید.بهترین راه برای مقابله با نشت گاز، جلوگیری از وقوع آن است. بهترین راه برای جلوگیری از نشت گاز از طریق بازرسی سالانه است. بسیاری از متخصصان گرمایش خانگی این سرویس را ارائه می دهند. اطمینان حاصل کنید که شخصی که برای نظارت بر خانه خود انتخاب کرده اید، به درستی تأیید شده است. برای خانه های بزرگتر نیز ممکن است یک سرمایه گذاری هوشمند برای ارتقاء خط لوله گاز باشد تا استانداردهای ایمنی امروز را برآورده کند.
 جایگزینی لوازم خانگی قدیمی با جدیدترهایی که ویژگی های ایمنی مدرن دارند، ایمنی خانه و اموال شما را تضمین می کند. این به ویژه برای کوره های گاز مهم است.در هر دو مورد، برنامه ریزی کنید: بدانید که چه کاری انجام خواهید داد و شماره تلفن های اورژانسی را نگه دارید.
چه کاری باید در مورد نشت گاز در محل کار انجام دهیداگر گاز طبیعی خود را در محل کار بخورید، مدیر خود را هشدار می دهید تا بتواند همه کارکنان را به ترک محل برساند. علاوه بر این، مدیر یا مدیر ساختمان شما باید شماره تلفن اضطراری مناسب در نزدیکی شما داشته باشد. همانطور که با هر نشت گاز احتمالی، دستگاه های الکتریکی را لمس نکنید یا گوشی خود را نزدیک نشت کنید (همچنین الکتریکی).